การบริหาร

เคล็ดลับ การดูแลพนักงาน ให้มีใจรักที่จะทำงานให้กับคุณอย่างเต็มใจ

การบริหาร งานถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญของการทำธุรกิจ การบริหารงานที่ดีต้องรู้จักการวางแผนให้รอบคอบ มีการวางแผนที่เป็นระบบ ซึ่งการวางแผนในการบริหารงานนั้นต้องให้เกิดผลดีกับบริษัทและพนักงานในบริษัทด้วย โดยการวางแผน การบริหาร พนักงาน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของหัวหน้างาน ที่ต้องมีการวางแผนให้ดี การวางแผนบริหารพนักงานนั้น หัวหน้างานทุกท่านต้องเอาใจเขามาใส่ใจ การที่พนักงาน จะทำงานให้ท่านได้ดี ก็ต่อเมื่อมีการบริหารที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่พนักงาน ให้ให้พนักงานรักในงานที่ทำพนักงานทุกคนต่างก็จะนำพาให้บริษัทประสบความสำเร็จได้ ถ้าเกิดหัวหน้างานมีการวางแผนการบริหารงานที่ดีและมีคุณภาพ ให้คิดเรื่องงานฝ่ายเดียว ต้องคิดถึงตัวพนักงานที่ลงมือทำงานให้ท่านด้วย

 

ดังนั้นเรามาดูเคล็ดลับการบริหารงานที่จะทำให้พนักงานมีใจรักที่จะทำงานให้ทุกท่านด้วยความเต็มใจ เพื่อจะทำให้บริษัทของท่านประสบความสำเร็จและได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังต่อไปนี้

 

1.การจัดให้มีการฝึกอบรมกับพนักงานในบริษัท การจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานในบริษัทนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้พนักงานได้มีการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองในการทำงาน เพื่อนำความรู้ที่ใหม่ๆมาพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในอนาคตได้

 

2.มอบสวัสดิการสิทธิพิเศษให้กับพนักงานในบริษัท สวัสดิการและสิทธิพิเศษต่างๆที่พนักงานควรได้ดูการทำงานให้แก่บริษัทนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงาน สวัสดิการและสิทธิพิเศษที่พนักงานควรได้ไม่ว่าจะเป็น ค่ารักษาโรงพยาบาล โบนัสประจำปี โบนัสรายเดือน หรือแม้แต่ของขวัญในวันสำคัญต่างๆ เพิ่มวันหยุดวันลาพักผ่อนให้กับพนักงาน

 

3.การจัดงานสังสรรค์วันสำคัญต่างให้กับพนักงาน ในการจัดกิจกรรมต่างๆในสำนักงาน จะทำให้พนักงานในบริษัทให้เกิดความเครียดในการทำงานมากจนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดปาร์ตี้งานเลื่อนตำแหน่ง การจัดงานปีใหม่ให้กับพนักงาน การจัดการแข่งขันกีฬาภายในบริษัท เป็นต้น

 

4.หัวหน้างานหรือผู้บริหารงานระดับสูงต้องไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องบริหารลูกน้องด้วยความซื่อสัตย์และไม่ลำเอียง ต้องพูดด้วยความตรงไปตรงมา ไม่ใช้คำพูดให้เกิดความสับสนแก่พนักงาน เพราะอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและทำให้งานเกิดการผิดพลาดได้

 

5.ผู้บริหารงานต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความได้อยู่ ทำให้พนักงานมีใจรักที่จะทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีการตกแต่งสถานที่ทำงานให้มีความหมายอยู่ ความสะอาด ที่จะทำให้พนักงานรักสถานที่ทำงานของตน

 

6.หัวหน้างานหรือผู้บริหารงานต้องให้เกียรติพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นต่างๆและเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน

 

และนี้เป็นเคล็ดลับ การดูแลพนักงาน ให้มีใจรักที่จะทำงานให้กับคุณอย่างเต็มใจ เพื่อเป็นแนวทางในการมัดใจพนักงานให้เค้าสามารถทำงานให้ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้พนักงานของท่านมีใจรักในงานที่ทำได้

 

ขอขอบคุณ : https://bank-capital.com

 

เจ้าของธุรกิจ

รู้สักนิด นิสัยแย่ๆ ที่คนเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ควรทำ

เจ้าของธุรกิจ ในการบริหารธุรกิจต่างๆนั้น ธุรกิจส่วนใหญ่จะมีการวางแผนในการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งการบริหารงานที่ดีนั้นเจ้าของธุรกิจต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละ มีความรอบคอบ

อ่านต่อ »
ธุรกิจออนไลน์

คิดจะทำธุรกิจออนไลน์ ต้องรู้ลูกค้าส่วนใหญ่ ค้นหาสินค้าอะไร

ธุรกิจออนไลน์ ในปัจจุบันธุรกิจออนไลน์ ประเภทใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่ ตลอดเวลา ซึ่งทำให้มีการแข่งขันกันสูง

อ่านต่อ »
เจ้าของธุรกิจ

รู้สักนิด นิสัยแย่ๆ ที่คนเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ควรทำ

เจ้าของธุรกิจ ในการบริหารธุรกิจต่างๆนั้น ธุรกิจส่วนใหญ่จะมีการวางแผนในการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งการบริหารงานที่ดีนั้นเจ้าของธุรกิจต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละ มีความรอบคอบ

อ่านต่อ »
ธุรกิจออนไลน์

คิดจะทำธุรกิจออนไลน์ ต้องรู้ลูกค้าส่วนใหญ่ ค้นหาสินค้าอะไร

ธุรกิจออนไลน์ ในปัจจุบันธุรกิจออนไลน์ ประเภทใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่ ตลอดเวลา ซึ่งทำให้มีการแข่งขันกันสูง

อ่านต่อ »